รายการที่กำลังเปิดรับสมัคร  
 
 
 

การรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (สนามเล็ก)

(เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม - 20 มีนาคม 2561)


 
     
     
  รายการที่หมดเขตรับสมัครแล้ว  
     
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (สนามใหญ่)

(เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560)

 
     
 

การรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (สนามจิ๋ว)

(เปิดรับสมัคร 16 มกราคม - 31 มกราคม 2560)

 
     
 

การรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สนามเล็ก)

(เปิดรับสมัคร 3 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559)

 
     
 

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในตำแหน่งผุ้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (สนามใหญ่)

(เปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2559)


 
     
     
 

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น